ZAKŁAD CHEMIOTERAPII

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakład Chemioterapii prowadzi leczenie w zakresie nowotworów piersi, nowotworów przewodu pokarmowego w tym przełyku, żołądka, jelita cienkiego i grubego (okrężnicy, odbytnicy oraz odbytu), trzustki, nowotworów układu moczowo-płciowego (rak nerki, gruczołu krokowego, pęcherza moczowego, nowotwory jąder), płuc oraz nowotworów narządu rodnego. Zajmujemy się również leczeniem nowotworów z regionu głowy i szyi, w tym metodą skojarzoną z napromienianiem.
W ramach Zakładu Chemioterapii pacjenci otrzymują leczenie w trakcie pobytu dziennego, wypis do domu następuje po przyjęciu cytostatyków, tego samego dnia.
Sala do podawania chemioterapii jednodniowej posiada 21 stanowisk w tym 2 miejsca leżące oraz 19 wygodnych, regulowanych foteli. Sala jest klimatyzowana.
Podczas pobytu w Zakładzie Chemioterapii pacjent przebywa pod stałym nadzorem pielęgniarskim.
Leczenie onkologiczne, prowadzimy w oparciu o kontrakty z NFZ w zakresie:
• kompleksowej chemioterapii
• programów lekowych (leczenie raka piersi, płuca, jelita grubego, jajnika, czerniaka, jasnokomórkowego raka nerki)
• chemioterapii niestandardowej
Zapewniamy chorym również monitowanie po zakończonym leczeniu oraz leczenie powikłań w Oddziale Onkologicznym. Zatrudnieni lekarze posiadają wieloletnie doświadczeniem wywodzące się z uznanych akademickich, naukowych i specjalistycznych ośrodków onkologicznych.
Szpital prowadzi badania kliniczne, w których pacjenci mają szansę na otrzymanie innowacyjnych leków onkologicznych, jeszcze niedostępnych w Polsce lub dostępnych, ale nie finansowanych przez NFZ.Więcej informacji nt. prowadzonych badań klinicznych

Ordynator Oddziału:
lek. med. Małgorzata Chudzik, specjalista II stopnia onkologii klinicznej- były wieloletni asystent w Klinice Onkologicznej Centrum Onkologii - Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie przy ul. Wawelskiej w Warszawie. Posiadająca bogate doświadczenie w diagnostyce i leczeniu systemowym różnego typu nowotworów złośliwych.

Zespół lekarski:

dr n. med. Justyna Barzał

lek. med. Barbara Bauer-Kosińska, specjalista II stopnia onkologii klinicznej, specjalista II stopnia chorób wewnętrznych - były asystent w Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii- Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Specjalista w zakresie diagnostyki i leczenia systemowego nowotworów złośliwych ze szczególnym uwzględnieniem raka piersi.

lek. med. Agnieszka Chaładaj-Kujawska, specjalista II stopnia onkologii klinicznej - były wieloletni asystent w Klinice Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii-Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Posiadająca wieloletnie doświadczenie w diagnostyce i leczeniu nowotworów złośliwych, ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów układu moczowo-płciowego.

lek. med. Renata Biernacka

lek. med. Agnieszka Krzysztoń-Juzal - Specjalista II stopnia onkologii klinicznej - były wieloletni asystent w Klinice Onkologii i Hematologii CSK MSW w Warszawie przy ul. Wołoskiej. Specjalista w zakresie diagnostyki i leczenia systemowego nowotworów ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów przewodu pokarmowego. Ponadto absolwentka Wydziału Farmaceutycznego A.M w Warszawie - kierunek analityka kliniczna.

lek. med. Joanna Omyła-Staszewska, specjalista II stopnia onkologii klinicznej i chemioterapii nowotworów, lekarz chorób wewnętrznych (I stopień specjalizacji).- Absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku. Były wieloletni starszy asystent i Kierownik Oddziału Dziennej Chemioterapii w Klinice Onkologii i Hematologii CSK MSW w Warszawie. Specjalista w zakresie konsultacji, diagnostyki i leczenia systemowego nowotworów ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów przewodu pokarmowego, narządów płciowych kobiecych, piersi, układu moczowego oraz nowotworów jądra.

lek. med. Małgorzata Siwińska

dr n. med. Marta Smoter

lek. med. Katarzyna Waśniewska- Specjalista II stopnia onkologii klinicznej- były asystent w Klinice Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii- Instytutu przy ul. Roentgena, a następnie w Oddziale Ginekologii Onkologicznej Kliniki Onkologicznej tego samego Instytutu przy ul. Wawelskiej. Specjalista w zakresie diagnostyki i leczenia systemowego nowotworów ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów narządów rodnych.

Harmonogram pracy Zakładu Chemioterapii:
poniedziałek – piątek: 8.00 – 19.00

Obsługa "cookies" (ciasteczek) na stronie Mazowieckiego Szpitala Onkologicznego