ZAKŁAD CHEMIOTERAPII

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakład Chemioterapii prowadzi leczenie w zakresie nowotworów piersi, nowotworów przewodu pokarmowego w tym przełyku, żołądka, jelita cienkiego i grubego (okrężnicy, odbytnicy oraz odbytu), trzustki, nowotworów układu moczowo-płciowego (rak nerki, gruczołu krokowego, pęcherza moczowego, nowotwory jąder), płuc oraz nowotworów narządu rodnego. Zajmujemy się również leczeniem nowotworów z regionu głowy i szyi, w tym metodą skojarzoną z napromienianiem.
W ramach Zakładu Chemioterapii pacjenci otrzymują leczenie w trakcie pobytu dziennego, wypis do domu następuje po przyjęciu cytostatyków, tego samego dnia.
Sala do podawania chemioterapii jednodniowej posiada 21 stanowisk w tym 2 miejsca leżące oraz 19 wygodnych, regulowanych foteli. Sala jest klimatyzowana.
Podczas pobytu w Zakładzie Chemioterapii pacjent przebywa pod stałym nadzorem pielęgniarskim.
Leczenie onkologiczne, prowadzimy w oparciu o kontrakty z NFZ w zakresie:
• kompleksowej chemioterapii
• programów lekowych (leczenie raka piersi, płuca, jelita grubego, jajnika, czerniaka, jasnokomórkowego raka nerki)
• chemioterapii niestandardowej
Zapewniamy chorym również monitowanie po zakończonym leczeniu oraz leczenie powikłań w Oddziale Onkologicznym. Zatrudnieni lekarze posiadają wieloletnie doświadczeniem wywodzące się z uznanych akademickich, naukowych i specjalistycznych ośrodków onkologicznych.
Szpital prowadzi badania kliniczne, w których pacjenci mają szansę na otrzymanie innowacyjnych leków onkologicznych, jeszcze niedostępnych w Polsce lub dostępnych, ale nie finansowanych przez NFZ.Więcej informacji nt. prowadzonych badań klinicznych

Ordynator Oddziału:

lek. med. Agnieszka Krzysztoń-Juzal - Specjalista II stopnia onkologii klinicznej - były wieloletni asystent w Klinice Onkologii i Hematologii CSK MSW w Warszawie przy ul. Wołoskiej. Specjalista w zakresie diagnostyki i leczenia systemowego nowotworów ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów przewodu pokarmowego. Ponadto absolwentka Wydziału Farmaceutycznego A.M w Warszawie - kierunek analityka kliniczna.

Zespół lekarski:
dr n. med. Justyna Barzał - specjalista w zakresie onkologii klinicznej oraz specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, były długoletni pracownik naukowy Kliniki Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, lekarz z wszechstronnym doświadczeniem w dziedzinie onkologii, od początku pracy zawodowej związana z diagnostyką i leczeniem nowotworów złośliwych.

lek. med. Barbara Bauer-Kosińska - specjalista II stopnia onkologii klinicznej, specjalista II stopnia chorób wewnętrznych - były asystent w Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii- Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Specjalista w zakresie diagnostyki i leczenia systemowego nowotworów złośliwych ze szczególnym uwzględnieniem raka piersi.

lek. med. Agnieszka Chaładaj-Kujawska - specjalista II stopnia onkologii klinicznej - były wieloletni asystent w Klinice Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii-Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Posiadająca wieloletnie doświadczenie w diagnostyce i leczeniu nowotworów złośliwych, ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów układu moczowo-płciowego.

lek. med. Renata Biernacka - specjalista onkologii klinicznej; absolwentka II Wydziału Lekarskiego Warszawskiej Akademii Medycznej; jako lekarz rezydent a następnie asystent w Klinice Onkologicznej Centrum Onkologii Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie przy ul. Wawelskiej w Warszawie zajmowała się diagnostyką i leczeniem systemowym oraz skojarzonym guzów litych ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów złośliwych przewodu pokarmowego. Od 2017 r. pracownik Przychodni i Oddziału Onkologii Mazowieckiego Szpitala Onkologicznego w Wieliszewie.

lek. med. Małgorzata Chudzik - specjalista II stopnia onkologii klinicznej- były wieloletni asystent w Klinice Onkologicznej Centrum Onkologii - Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie przy ul. Wawelskiej w Warszawie. Posiadająca bogate doświadczenie w diagnostyce i leczeniu systemowym różnego typu nowotworów złośliwych.

lek. med. Joanna Omyła-Staszewska - specjalista II stopnia onkologii klinicznej i chemioterapii nowotworów, lekarz chorób wewnętrznych (I stopień specjalizacji).- Absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku. Były wieloletni starszy asystent i Kierownik Oddziału Dziennej Chemioterapii w Klinice Onkologii i Hematologii CSK MSW w Warszawie. Specjalista w zakresie konsultacji, diagnostyki i leczenia systemowego nowotworów ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów przewodu pokarmowego, narządów płciowych kobiecych, piersi, układu moczowego oraz nowotworów jądra.

lek. med. Małgorzata Siwińska - Absolwentka I Wydziału Akademii Medycznej w Warszawie.
Od 1994r. – 2017r. pracownik Kliniki Onkologii Ogólnej Centrum Onkologii – Instytutu w Warszawie ul. Wawelska 15
Uzyskane specjalizacje:
Choroby wewnętrzne I stopień
Onkologia kliniczna.

dr n. med. Marta Smoter - specjalista w zakresie onkologii klinicznej,absolwentka II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, poprzednio pracownik w Klinice Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, lekarz z wszechstronnym doświadczeniem w dziedzinie onkologii. Obroniła pracę doktorską dotyczącą czynników predykcyjnych w leczeniu raka jajnika. Zajmuje się dydaktyką studentów.

lek. med. Sylwina Socha - Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W trakcie szkolenia specjalizacyjnego w ramach rezydentury z Onkologii Klinicznej. Były asystent w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii Nowodworskiego Centrum Medycznego.

lek. med. Magdalena Skorupka - Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie od grudnia 2016 roku w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z onkologii klinicznej. Poprzednio zatrudniona w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Nefrologii w Szpitalu Praskim oraz w Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narodowego Instytutu Onkologii W Warszawie.

Harmonogram pracy Zakładu Chemioterapii:
poniedziałek – piątek: 8.00 – 19.00

Obsługa "cookies" (ciasteczek) na stronie Mazowieckiego Szpitala Onkologicznego