ZAKŁAD CHEMIOTERAPII

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakład Chemioterapii prowadzi leczenie w zakresie nowotworów piersi, nowotworów przewodu pokarmowego w tym przełyku, żołądka, jelita cienkiego i grubego (okrężnicy, odbytnicy oraz odbytu), trzustki, nowotworów układu moczowo-płciowego (rak nerki, gruczołu krokowego, pęcherza moczowego, nowotwory jąder), płuc oraz nowotworów narządu rodnego. Zajmujemy się również leczeniem nowotworów z regionu głowy i szyi, w tym metodą skojarzoną z napromienianiem.
W ramach Zakładu Chemioterapii pacjenci otrzymują leczenie w trakcie pobytu dziennego, wypis do domu następuje po przyjęciu cytostatyków, tego samego dnia.
Sala do podawania chemioterapii jednodniowej posiada 21 stanowisk w tym 2 miejsca leżące oraz 19 wygodnych, regulowanych foteli. Sala jest klimatyzowana.
Podczas pobytu w Zakładzie Chemioterapii pacjent przebywa pod stałym nadzorem pielęgniarskim.
Leczenie onkologiczne, prowadzimy w oparciu o kontrakty z NFZ w zakresie:
• kompleksowej chemioterapii
• programów lekowych (leczenie raka piersi, płuca, jelita grubego, jajnika, czerniaka, jasnokomórkowego raka nerki)
• chemioterapii niestandardowej
Zapewniamy chorym również monitowanie po zakończonym leczeniu oraz leczenie powikłań w Oddziale Onkologicznym. Zatrudnieni lekarze posiadają wieloletnie doświadczeniem wywodzące się z uznanych akademickich, naukowych i specjalistycznych ośrodków onkologicznych.
Szpital prowadzi badania kliniczne, w których pacjenci mają szansę na otrzymanie innowacyjnych leków onkologicznych, jeszcze niedostępnych w Polsce lub dostępnych, ale nie finansowanych przez NFZ.Więcej informacji nt. prowadzonych badań klinicznych

Ordynator Oddziału:
lek. med. Małgorzata Chudzik, specjalista II stopnia onkologii klinicznej- były wieloletni asystent w Klinice Onkologicznej Centrum Onkologii - Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie przy ul. Wawelskiej w Warszawie. Posiadająca bogate doświadczenie w diagnostyce i leczeniu systemowym różnego typu nowotworów złośliwych.

Zespół lekarski:
lek. med. Barbara Bauer-Kosińska, specjalista II stopnia onkologii klinicznej, specjalista II stopnia chorób wewnętrznych - były asystent w Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii- Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Specjalista w zakresie diagnostyki i leczenia systemowego nowotworów złośliwych ze szczególnym uwzględnieniem raka piersi.

lek. med. Agnieszka Chaładaj-Kujawska, specjalista II stopnia onkologii klinicznej - były wieloletni asystent w Klinice Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii-Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Posiadająca wieloletnie doświadczenie w diagnostyce i leczeniu nowotworów złośliwych, ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów układu moczowo-płciowego.

lek. med. Agnieszka Krzysztoń-Juzal - Specjalista II stopnia onkologii klinicznej - były wieloletni asystent w Klinice Onkologii i Hematologii CSK MSW w Warszawie przy ul. Wołoskiej. Specjalista w zakresie diagnostyki i leczenia systemowego nowotworów ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów przewodu pokarmowego. Ponadto absolwentka Wydziału Farmaceutycznego A.M w Warszawie - kierunek analityka kliniczna.

lek. med. Joanna Omyła-Staszewska, specjalista II stopnia onkologii klinicznej i chemioterapii nowotworów, lekarz chorób wewnętrznych (I stopień specjalizacji).- Absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku. Były wieloletni starszy asystent i Kierownik Oddziału Dziennej Chemioterapii w Klinice Onkologii i Hematologii CSK MSW w Warszawie. Specjalista w zakresie konsultacji, diagnostyki i leczenia systemowego nowotworów ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów przewodu pokarmowego, narządów płciowych kobiecych, piersi, układu moczowego oraz nowotworów jądra.

lek. med. Katarzyna Waśniewska- Specjalista II stopnia onkologii klinicznej- były asystent w Klinice Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii- Instytutu przy ul. Roentgena, a następnie w Oddziale Ginekologii Onkologicznej Kliniki Onkologicznej tego samego Instytutu przy ul. Wawelskiej. Specjalista w zakresie diagnostyki i leczenia systemowego nowotworów ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów narządów rodnych.

Harmonogram pracy Zakładu Chemioterapii:
poniedziałek – piątek: 8.00 – 19.00

Obsługa "cookies" (ciasteczek) na stronie Mazowieckiego Szpitala Onkologicznego