ODDZIAŁ ONKOLOGICZNY

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oddział Onkologiczny prowadzi kompleksowe leczenie w zakresie nowotworów piersi, nowotworów przewodu pokarmowego w tym przełyku, żołądka, jelita cienkiego i grubego (okrężnicy, odbytnicy oraz odbytu), trzustki, nowotworów układu moczowo-płciowego (rak nerki, gruczołu krokowego, pęcherza moczowego, nowotwory jąder), płuc oraz nowotworów narządu rodnego. Prowadząc również leczenie nowotworów z regionu głowy i szyi, w tym metodą skojarzoną z napromienianiem.

Chorzy leczeni w naszym oddziale przebywają w przestronnych 1, 2 i 3 osobowych salach wyposażonych w pełen węzeł sanitarny, pod troskliwą opiekę lekarską i pielęgniarską z pełnym dostępem do psychologa i rehabilitanta, którzy pomagają w trudnej sytuacji radzenia sobie z chorobą nowotworową.
Leczenie onkologiczne, prowadzimy w oparciu o kontrakty z NFZ w zakresie:
- kompleksowej chemioterapii
- programów lekowych (leczenie raka piersi, płuca, jelita grubego, jajnika, czerniaka,
   jasnokomórkowego raka nerki)
- chemioterapii niestandardowej
Zapewniamy chorym również monitowanie po zakończonym leczeniu oraz leczenie powikłań. Zatrudnieni lekarze posiadają wieloletnie doświadczeniem wywodzące się z uznanych akademickich, naukowych i specjalistycznych ośrodków onkologicznych.
Szpital prowadzi badania kliniczne, w których pacjenci mają szansę na otrzymanie innowacyjnych leków onkologicznych, jeszcze niedostępnych w Polsce lub dostępnych, ale nie finansowanych przez NFZ. Więcej informacji nt. prowadzonych badań klinicznych

Ordynator Oddziału:

lek. med. Sylwina Socha - Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Specjalista w zakresie diagnostyki i leczenia systemowego nowotworów złośliwych ze szczególnym uwzględnieniem raka piersi i przewodu pokarmowego. Od 2018 r. pracownik Przychodni i Oddziału Onkologii Mazowieckiego Szpitala Onkologicznego w Wieliszewie.

Zespół lekarski:

lek. med. Agnieszka Krzysztoń-Juzal - Specjalista II stopnia onkologii klinicznej - były wieloletni asystent w Klinice Onkologii i Hematologii CSK MSW w Warszawie przy ul. Wołoskiej. Specjalista w zakresie diagnostyki i leczenia systemowego nowotworów ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów przewodu pokarmowego. Ponadto absolwentka Wydziału Farmaceutycznego A.M w Warszawie - kierunek analityka kliniczna.

lek. med. Barbara Bauer-Kosińska - specjalista II stopnia onkologii klinicznej, specjalista II stopnia chorób wewnętrznych - były asystent w Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii- Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Specjalista w zakresie diagnostyki i leczenia systemowego nowotworów złośliwych ze szczególnym uwzględnieniem raka piersi.

lek. med. Renata Biernacka - specjalista onkologii klinicznej; absolwentka II Wydziału Lekarskiego Warszawskiej Akademii Medycznej; jako lekarz rezydent a następnie asystent w Klinice Onkologicznej Centrum Onkologii Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie przy ul. Wawelskiej w Warszawie zajmowała się diagnostyką i leczeniem systemowym oraz skojarzonym guzów litych ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów złośliwych przewodu pokarmowego. Od 2017 r. pracownik Przychodni i Oddziału Onkologii Mazowieckiego Szpitala Onkologicznego w Wieliszewie.

lek. med. Agnieszka Chaładaj-Kujawska - specjalista II stopnia onkologii klinicznej - były wieloletni asystent w Klinice Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii-Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Posiadająca wieloletnie doświadczenie w diagnostyce i leczeniu nowotworów złośliwych, ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów układu moczowo-płciowego.

lek. med. Joanna Omyła-Staszewska - specjalista II stopnia onkologii klinicznej i chemioterapii nowotworów, lekarz chorób wewnętrznych (I stopień specjalizacji).- Absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku. Były wieloletni starszy asystent i Kierownik Oddziału Dziennej Chemioterapii w Klinice Onkologii i Hematologii CSK MSW w Warszawie. Specjalista w zakresie konsultacji, diagnostyki i leczenia systemowego nowotworów ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów przewodu pokarmowego, narządów płciowych kobiecych, piersi, układu moczowego oraz nowotworów jądra.

lek. med. Małgorzata Siwińska - Absolwentka I Wydziału Akademii Medycznej w Warszawie.
Od 1994r. do 2017r. pracownik Kliniki Onkologii Ogólnej Centrum Onkologii – Instytutu w Warszawie ul. Wawelska 15
Uzyskane specjalizacje:
Choroby wewnętrzne I stopień
Onkologia kliniczna.

Dr n. med. Jarosław Wajs - specjalista hematolog, specjalista II stopnia chorób wewnętrznych. Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Były adiunkt Kliniki Hematologii z Ośrodkiem Przeszczepiania Szpiku Kostnego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Posiada doświadczenie w zakresie diagnostyki i leczenia nowotworowych i nienowotworowych chorób układu krwiotwórczego.

lek. med. Alicja Janik - Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W trakcie szkolenia specjalizacyjnego w ramach rezydentury z onkologii klinicznej.
Była asystentka w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pod. Nefrologii w Szpitalu Praskim oraz w Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w NIO w Warszawie.

dr n. med. Marta Smoter - specjalista w zakresie onkologii klinicznej,absolwentka II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, poprzednio pracownik w Klinice Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, lekarz z wszechstronnym doświadczeniem w dziedzinie onkologii. Obroniła pracę doktorską dotyczącą czynników predykcyjnych w leczeniu raka jajnika. Zajmuje się dydaktyką studentów.

lek. med. Magdalena Skorupka - Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie od grudnia 2016 roku w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z onkologii klinicznej. Poprzednio zatrudniona w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Nefrologii w Szpitalu Praskim oraz w Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narodowego Instytutu Onkologii W Warszawie.

Naczelna Pielęgniarka:
mgr. Barbara Wojnowska

tel. 22/ 766 15 00 wew. 400

b.wojnowska@szpitalonkologiczny.pl

Obsługa "cookies" (ciasteczek) na stronie Mazowieckiego Szpitala Onkologicznego