OSOBY DO KONTAKTU

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pełnomocnik Kierownika Podmiotu Leczniczego
ds.Rozwoju Badań Klinicznych

Marzena Zmorzyńska
tel. +48 792 296 506
e-mail: marzena.zmorzynska@szpitalonkologiczny.pl

Koordynator Badań Klinicznych

Agnieszka Łączkowska
Obsługa "cookies" (ciasteczek) na stronie Mazowieckiego Szpitala Onkologicznego