PRACOWNIA BRACHYTERAPII

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brachyterapia jest najczęściej elementem leczenia skojarzonego z teleradioterapią, chirurgią i/lub chemioterapią, polegająca na napromienianiu tkanek nowotworowych przy użyciu energii promieniowania izotopu umieszczanego w guzie lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. W ściśle określonych sytuacjach klinicznych jest stosowana jako samodzielna metoda leczenia. Najczęściej brachyterapia dojamowa stosowana jest u chorych z rozpoznaniem raka szyjki, trzonu macicy i pochwy, u chorych z rozpoznaniem raka prostaty okołooperacyjna 3D oraz brachyterapia śródtkankowa. Większość zabiegów wykonywana jest w znieczuleniu.
W Pracowni Brachyterapii wykonywane są zabiegi w zakresie:
• nowotworów gruczołu krokowego
• nowotworów narządów rodnych (szyjki, trzonu macicy i pochwy)
• nowotworów piersi

Zespół lekarski:

dr hab. n. med. Joanna Jońska-Gmyrek, specjalista II stopnia onkolog-radioterapeuta - kierownik Zakładu Radioterapii Centrum Onkologii w Warszawie. Specjalista w napromienianiu nowotworów ginekologicznych, z uwzględnieniem brachyterapii.

lek. med. Michał Szyburski, specjalista onkolog-radioterapeuta - były asystent Regionalnego Ośrodka Onkologicznego w Łodzi. Specjalista w napromienianiu nowotworów we wszystkich lokalizacjach ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów układu moczowego, płuca i piersi.

Specjaliści Fizyki Medycznej:
Michał Bijok
Sławomir Kozłowski
Honorata Ziemiańska

Harmonogram pracy Pracowni Brachyterapii:

dr hab. n. med. Joanna Jońska-Gmyrek
                                środa:   15.00 - 18.00

Kontakt:
radioterapia@szpitalonkologiczny.pl

tel. 22/ 766 15 04

Obsługa "cookies" (ciasteczek) na stronie Mazowieckiego Szpitala Onkologicznego