Myślą przewodnią w organizacji nowego ośrodka było stworzenie jak najlepszych możliwości leczenia chorych dotkniętych chorobą nowotworową. Pragniemy prowadzić leczenie chorych z nowotworami przewodu pokarmowego, układu moczowo-płciowego, piersi, tarczycy i skóry.

Jesteśmy jedynym na Mazowszu ośrodkiem onkologicznym posiadającym akredytację Ministra Zdrowia, która potwierdza, że świadczymy usługi na najwyższym poziomie, a tym samym stwarzamy warunki bezpieczne dla pacjenta(certyfikat)

Szpital ma możliwość prowadzenia terapii kompleksowej – stosowanie metod leczenia skojarzonego – chirurgii, chemioterapii i radioterapii.

Pacjentom proponujemy całościowy proces diagnostyczno-terapeutyczny – od konsultacji przez specjalistę poprzez badania laboratoryjne, endoskopowe i obrazowe, zabiegi operacyjne aż po leczenie uzupełniające w trybie ambulatoryjnym, hospitalizacji jednodniowej i hospitalizacji planowej, włącznie z rehabilitacją pooperacyjną oraz późniejszą opiekę specjalistyczną w poradniach przyszpitalnych.

Nasi pacjenci mają dostęp do innowacyjnych terapii z zakresu onkologii w ramach prowadzonych u nas badań klinicznych.

U nas PACJENT JEST NAJWAŻNIEJSZY

Wykaz wykonywanych procedur medycznych obowiązujących od 1 czerwca 2016

Schemat organizacyjny

Obsługa "cookies" (ciasteczek) na stronie Mazowieckiego Szpitala Onkologicznego