PODODDZIAŁ RADIOTERAPII

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W Pododdział Radioterapii przebywają pacjenci leczeni radioterapią, którym stan zdowia nie pozwala na leczenie w warunakch ambulatoryjnych, badź pacjenci leczeni za pomocą brachyterapii. Pododdział zabezpiecza również leczenie powikłań.
Chorzy leczeni w naszym oddziale przebywają w przestronnych 1,2 i 3 osobowych salach wyposażonych w pełen węzeł sanitarny, pod troskliwą opiekę lekarską i pielęgniarską, z pełnym dostępem do psychologa i rehabilitanta, którzy pomagają w trudnej sytuacji radzenia sobie z chorobą nowotworową.
W ramach Pooddziału Radioterapii napromieniamy nowotwory we wszystkich lokalizacjach narządowych. Prowadzimy leczenie radykalne, z wykorzystaniem różnych technik napromieniania takich jak: IMRT, 3D i in. oraz paliatywne, pomagające zmniejszyć uciążliwe objawy nowotworu. W planowaniu leczenia paliatywnego korzystamy nie tylko ze standardowych metod planowania radioterapii paliatywnej, ale i z dostępnych zaawansowanych możliwości radioterapii paliatywnej jak RT-START, dedykowanej pacjentom, u których standardowa radioterapia paliatywna jest niemożliwa z powodu położenia nowotworu blisko wrażliwego zdrowego narządu.
W procesie leczenia wykorzystywane są cztery nowoczesne akceleratory oraz Tomograf Komputerowy z możliwością wirtualnej symulacji.

Ordynator Pododdziału:
lek. med. Brygida Zawadzka, specjalista II stopnia onkolog-radioterapeuta - były wieloletni asystent Centrum Onkologii w Warszawie. Specjalista w napromienianiu nowotworów we wszystkich lokalizacjach, prowadząca analizy odczynów popromiennych, ze szczególnym uwzględnieniem popromiennego uszkodzenia gruczołu tarczowego.

Z-ca Ordynatora Pododdziału:
lek. med. Anna Słoniewska, specjalista II stopnia onkolog-radioterapeuta - były wieloletni asystent Centrum Onkologii w Warszawie i domowej Opieki Paliatywnej. Specjalista w napromienianiu nowotworów we wszystkich lokalizacjach.

Zespół lekarski:

lek. med. Grażyna Bońkowska-Ślesicka, specjalista onkolog-radioterapeuta - były wieloletni asystent Centrum Onkologii w Warszawie i domowej Opieki Paliatywnej. Specjalista w napromienianiu nowotworów we wszystkich lokalizacjach

dr n. med. Joanna Jońska-Gmyrek, specjalista II stopnia onkolog-radioterapeuta - Specjalista w napromienianiu nowotworów ginekologicznych, z uwzględnieniem brachyterapii.

lek. med. Wojciech Rolski, specjalista II stopnia onkolog-radioterapeuta oraz medycyny paliatywnej - wieloletni asystent Oddziału Nowotworów Głowy i Szyi Centrum Onkologii w Warszawie. Specjalizuje się w napromienianiu nowotworów obszaru głowy i szyi oraz leczeniu bólu towarzyszącego nowotworom.

lek. med. Dorota Rosińska-Okrasa, specjalista II stopnia onkolog-radioterapeuta - wieloletni asystent Zakładu Radioterapii Centrum Onkologii w Warszawie. Specjalista w napromienianiu nowotworów we wszystkich lokalizacjach.

lek. med. Seema Vyas

lek. med. Michał Szyburski, specjalista onkolog-radioterapeuta - były asystent Regionalnego Ośrodka Onkologicznego w Łodzi. Specjalista w napromienianiu nowotworów we wszystkich lokalizacjach ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów układu moczowego, płuca i piersi.

Naczelna Pielęgniarka:
Barbara Żelazowska

tel. 22/ 766 15 00 wew. 400

barbara.zelazowska@szpitalonkologiczny.pl

Obsługa "cookies" (ciasteczek) na stronie Mazowieckiego Szpitala Onkologicznego