OGŁOSZENIA

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprzedaż tomografu komputerowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w ramach programu wieloletniego „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” pn. „Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii” w zakresie zakupu aparatu do brachyterapii HDR i tomografu do wirtualnej symulacji o parametrach umożliwiających badanie 4D (z ruchomością oddechową)

Obsługa "cookies" (ciasteczek) na stronie Mazowieckiego Szpitala Onkologicznego