OGŁOSZENIA

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w ramach programu wieloletniego „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” pn. „Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii” w zakresie zakupu aparatu do brachyterapii HDR i tomografu do wirtualnej symulacji o parametrach umożliwiających badanie 4D (z ruchomością oddechową)

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert

Druk oferty - część I

Druk oferty - część II

Załącznik nr 3 - Projekt umowy do Części I

Załącznik nr 4 - Projekt umowy do Części II

Załącznik nr 5 - Paramentry HDR

Załącznik nr 6 - Paramentry CT


Modyfikowano: 04.09.2015 r.


Opublikowano: 03.09.2015 r.

Obsługa "cookies" (ciasteczek) na stronie Mazowieckiego Szpitala Onkologicznego