OGŁOSZENIA

Opublikowano:    data: 15.09.2016

W związku z realizacją projektu „Budowa internetowej platformy elektronicznych usług publicznych e-szpital oraz wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w Mazowieckim Szpitalu Onkologicznym w Wieliszewie”
współfinansowanego w ramach RPMA.02.01.01-IP.01-14-001/15, oś priorytetowa II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” dla działania 2.1 „E-usługi”,
poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza – typ projektu e-zdrowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
Krajowa Fundacja Medyczna zwraca się z prośbą o złożenie oferty w następującym zakresie:


Zapytanie ofertowe - pobierz

Kryteria oceny - pobierz

Informacje wyjaśniające do Zapytania ofertowegoOpublikowano:    data: 13.10.2016

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Obsługa "cookies" (ciasteczek) na stronie Mazowieckiego Szpitala Onkologicznego