ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opieka paliatywna ma na celu poprawę jakości życia chorego i jego bliskich zmagających się z codziennymi problemami związanymi z postępującą, często nieuleczalną chorobą.

Podejmowane przez nas działania służą zapobieganiu cierpienia, niesieniu ulgi, leczeniu bólu i innych objawów somatycznych oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów, wraz ze wsparciem dla rodziny Pacjenta.

Świadczenia zdrowotne w opiece paliatywnej udzielane są, w zależności od potrzeb, przez wielodyscyplinarny zespół osób przygotowanych do opieki nad nieuleczalnie chorymi.
W skład zespołu wchodzą lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psycholog, kapelan.

Ordynator Pododdziału:

lek. med. Adam Wesołowski - specjalista chorób wewnętrznych I chorób płuc

Kontakt z nami:
Rejestracja: +48 446 68 75 faks 22 766 15 99
Adres e-mail: szpital@szpitalonkologiczny.pl

b.wojnowska@szpitalonkologiczny.pl


Dokumenty do pobrania:
Skierowanie na Oddział Medycyny Paliatywnej
Oświadczenie lekarskie
Oświadczenie pacjenta
Zgoda pacjenta na leczenie w Pododdziale Medycyny Paliatywnej
Obowiązek informacyjny dla osób pełnoletnich