KONTAKT

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAZOWIECKI SZPITAL ONKOLOGICZY
Ul. Kościelna 61
05-135 Wieliszew

NIP: 524-28-52-488

BANK ING
Nr konta: 29 1050 1025 1000 0090 3143 9871

Numer KRS: 0000718613

Rejestracja Ogólna
Rejestracja Diagnostyki Obrazowej
Rejestracja Radioterapii
Recepcja
Izba Przyjęć
Oddział Anestezjologii I Intensywnej Terapii
Sala Pooperacyjna
Oddział Onkologiczny
Pododdział Chirurgii Onkologicznej
Pododdział Urologii
Pododdział Radioterapii
Zakład Radioterapii
Zakład Chemioterapii
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Pracownia Endoskopii
Dział Informatyki
Dział rozliczeń z NFZ dokumentacji i analiz
Księgowość
Główna Księgowa
Kadry
Sekretariat Zarządu
Tel.
Faks

e-mail: szpital@szpitalonkologiczny.pl

22 / 766 15 00 wew. 1
22 / 766 15 00 wew. 1
22 / 766 15 00 wew. 2
22 / 766 15 01
22 / 766 15 21
22 / 766 15 29
22 / 766 15 00 wew. 330
22 / 766 15 00 wew. 400
22 / 766 15 00 wew. 300
22 / 766 15 00 wew. 300
22 / 766 15 00 wew. 254, 104, 103
22 / 766 15 00 wew. 2
22 / 766 15 25
22 / 766 15 14
22 / 766 15 00 wew. 135
22 / 766 15 10
22 / 766 15 11
22 / 766 15 18
22 / 766 15 20
22 / 766 15 19
22 / 766 15 05
22 / 766 15 00
22 / 766 15 99

Obsługa "cookies" (ciasteczek) na stronie Mazowieckiego Szpitala Onkologicznego