KONTAKT

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAZOWIECKI SZPITAL ONKOLOGICZY
Ul. Kościelna 61
05-135 Wieliszew

NIP: 524-24-69-588

Nr konta: 65 1500 1070 1210 7009 1038 0000

Numer KRS Krajowej Fundacji Medycznej: 0000168096

Rejestracja Ogólna
Rejestracja Diagnostyki Obrazowej
Rejestracja Radioterapii
Recepcja
Izba Przyjęć
Sekretariat Medyczny
Oddział Anestezjologii I Intensywnej Terapii
Sala Pooperacyjna
Oddział Onkologiczny
Pododdział Chirurgii Onkologicznej
Pododdział Urologii
Pododdział Radioterapii
Zakład Radioterapii
Zakład Chemioterapii
Zakład Diagnostyki Obrazowej
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Pracownia Endoskopii
Dział Informatyki
Dział rozliczeń z NFZ dokumentacji i analiz
Księgowość
Główna Księgowa
Kadry
Sekretariat Zarządu

e-mail: szpital@szpitalonkologiczny.pl

22 / 766 15 00 wew. 1
22 / 766 15 00 wew. 1
22 / 766 15 00 wew. 2
22 / 766 15 01
22 / 766 15 21
22 / 766 15 41
22 / 766 15 29
22 / 766 15 00 wew. 330
22 / 766 15 00 wew. 103
22 / 766 15 00 wew. 300
22 / 766 15 00 wew. 300
22 / 766 15 00 wew. 400
22 / 766 15 00 wew. 2
22 / 766 15 25
22 / 766 15 00
22 / 766 15 14
22 / 766 15 00 wew. 135
22 / 766 15 10
22 / 766 15 11
22 / 766 15 18
22 / 766 15 20
22 / 766 15 19
22 / 766 15 05

Obsługa "cookies" (ciasteczek) na stronie Mazowieckiego Szpitala Onkologicznego