ZAKŁAD RADIOTERAPII

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Radioterapia jest jedną z bardzo ważnych metod leczenia nowotworów. Polega na napromienianiu przy pomocy akceleratora zmian nowotworowych, tak aby maksymalnie oszczędzić zdrowe tkanki. Ma to znaczenie dla zachowania jak najlepszej jakości życia po leczeniu onkologicznym, tak aby można było cieszyć się zdrowiem i sprawnością. Planując leczenie i napromieniając przy pomocy nowoczesnych urządzeń staramy się zminimalizować odczyny popromienne czyli zmiany zachodzące w zdrowych tkankach takie jak zapalenie, włóknienie, a które są nieodłączna częścią radioterapii.
W Zakładzie Radioterapii napromieniamy nowotwory we wszystkich lokalizacjach narządowych. Prowadzimy leczenie radykalne, z wykorzystaniem różnych technik napromieniania takich jak: IMRT, 3D i in. oraz paliatywne, pomagające zmniejszyć uciążliwe objawy nowotworu. W planowaniu leczenia paliatywnego korzystamy nie tylko ze standardowych metod planowania radioterapii paliatywnej, ale i z dostępnych zaawansowanych możliwości radioterapii paliatywnej jak RT-START, dedykowanej pacjentom, u których standardowa radioterapia paliatywna jest niemożliwa z powodu położenia nowotworu blisko wrażliwego zdrowego narządu.
W procesie leczenia wykorzystywane są cztery nowoczesne akceleratory oraz Tomograf Komputerowy z możliwością wirtualnej symulacji.
W trakcie radioterapii prowadzonej w Zakładzie Radioterapii pacjenci objęci są opieką lekarza prowadzącego, który ocenia i leczy ostre odczyny popromienne i prowadzi leczenie wspomagające, a także psychologa i rehabilitanta, którzy pomagają w trudnej sytuacji radzenia sobie z chorobą nowotworową.

Kierownik Zakładu Radioterapii:
lek. med. Anna Słoniewska, specjalista II stopnia onkolog-radioterapeuta - były wieloletni asystent Centrum Onkologii w Warszawie i domowej Opieki Paliatywnej. Specjalista w napromienianiu nowotworów we wszystkich lokalizacjach.

Zespół lekarski:

lek. med. Grażyna Bońkowska-Ślesicka, specjalista onkolog-radioterapeuta - były wieloletni asystent Centrum Onkologii w Warszawie i domowej Opieki Paliatywnej. Specjalista w napromienianiu nowotworów we wszystkich lokalizacjach

dr hab. n. med. Joanna Jońska-Gmyrek, specjalista II stopnia onkolog-radioterapeuta - wieloletni asystent Kliniki Nowotworów Narządów Płciowych Kobiet, następnie Zakładu Teleradioterapii i Kliniki Nowotworów Układu Moczowego w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. Były kierownik Oddziału Radioterapii Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie.
Specjalista w napromienianiu nowotworów we wszystkich lokalizacjach, ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów ginekologicznych, układu moczowego, jądra i piersi. Specjalista w zakresie brachyterapii nowotworów narżadów płciowych kobiecych.

lek. med. Wojciech Rolski, specjalista II stopnia onkolog-radioterapeuta oraz medycyny paliatywnej - wieloletni asystent Oddziału Nowotworów Głowy i Szyi Centrum Onkologii w Warszawie. Specjalizuje się w napromienianiu nowotworów obszaru głowy i szyi oraz leczeniu bólu towarzyszącego nowotworom.

lek. med. Dorota Rosińska-Okrasa, specjalista II stopnia onkolog-radioterapeuta - wieloletni asystent Zakładu Radioterapii Centrum Onkologii w Warszawie. Specjalista w napromienianiu nowotworów we wszystkich lokalizacjach.

lek. med. Seema Vyas - były wieloletni asystent Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie.Specjalizuje się w napromienianiu nowotworów we wszystkich lokalizacjach.

Dr hab. n. med. Agnieszka Żółciak-Siwińska - ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie, II Wydział Lekarski, Uzyskała specjalizację z Radioterapii Onkologicznej. Uzyskała stopień doktora habilitowanego w 2017 roku. Od 1995 roku zatrudniona w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. W 2003 roku odbyła 2-miesięczny staż w Mount Vernon Hospital w Londynie u Prof. M. Saunders. W 2019 roku objęła stanowisko kierownika Oddziału Zachowawczego Kliniki Ginekologii Onkologicznej w NIO-PIB. W grudniu 2021 roku rozpoczęła pracę w Mazowieckim Szpitalu Onkologicznym w Wieliszewie. Autorka licznych publikacji w piśmiennictwie branżowym polskim i międzynarodowym.

Kierownik Zakładu Fizyki Medycznej:
mgr Honorata Ziemiańska

Harmonogram pracy Zakładu Radioterapii:

poniedziałek - piątek: 8.00 - 19.00

Rejestracja Zakładu Radioterapii:
radioterapia@szpitalonkologiczny.pl

tel. 22/ 766 15 04

Obsługa "cookies" (ciasteczek) na stronie Mazowieckiego Szpitala Onkologicznego