PODODDZIAŁ RADIOTERAPII

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W Pododdział Radioterapii przebywają pacjenci leczeni radioterapią, którym stan zdowia nie pozwala na leczenie w warunakch ambulatoryjnych, badź pacjenci leczeni za pomocą brachyterapii. Pododdział zabezpiecza również leczenie powikłań.
Chorzy leczeni w naszym oddziale przebywają w przestronnych 1,2 i 3 osobowych salach wyposażonych w pełen węzeł sanitarny, pod troskliwą opiekę lekarską i pielęgniarską, z pełnym dostępem do psychologa i rehabilitanta, którzy pomagają w trudnej sytuacji radzenia sobie z chorobą nowotworową.
W ramach Pooddziału Radioterapii napromieniamy nowotwory we wszystkich lokalizacjach narządowych. Prowadzimy leczenie radykalne, z wykorzystaniem różnych technik napromieniania takich jak: IMRT, 3D i in. oraz paliatywne, pomagające zmniejszyć uciążliwe objawy nowotworu. W planowaniu leczenia paliatywnego korzystamy nie tylko ze standardowych metod planowania radioterapii paliatywnej, ale i z dostępnych zaawansowanych możliwości radioterapii paliatywnej jak RT-START, dedykowanej pacjentom, u których standardowa radioterapia paliatywna jest niemożliwa z powodu położenia nowotworu blisko wrażliwego zdrowego narządu.
W procesie leczenia wykorzystywane są cztery nowoczesne akceleratory oraz Tomograf Komputerowy z możliwością wirtualnej symulacji.

Ordynator Pododdziału:

lek. med. Anna Słoniewska, specjalista II stopnia onkolog-radioterapeuta - były wieloletni asystent Centrum Onkologii w Warszawie i domowej Opieki Paliatywnej. Specjalista w napromienianiu nowotworów we wszystkich lokalizacjach.

Zespół lekarski:

lek. med. Grażyna Bońkowska-Ślesicka, specjalista onkolog-radioterapeuta - były wieloletni asystent Centrum Onkologii w Warszawie i domowej Opieki Paliatywnej. Specjalista w napromienianiu nowotworów we wszystkich lokalizacjach

dr hab. n. med. Joanna Jońska-Gmyrek, specjalista II stopnia onkolog-radioterapeuta - wieloletni asystent Kliniki Nowotworów Narządów Płciowych Kobiet, następnie Zakładu Teleradioterapii i Kliniki Nowotworów Układu Moczowego w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. Były kierownik Oddziału Radioterapii Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie.
Specjalista w napromienianiu nowotworów we wszystkich lokalizacjach, ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów ginekologicznych, układu moczowego, jądra i piersi. Specjalista w zakresie brachyterapii nowotworów narżadów płciowych kobiecych.

lek. med. Wojciech Rolski, specjalista II stopnia onkolog-radioterapeuta oraz medycyny paliatywnej - wieloletni asystent Oddziału Nowotworów Głowy i Szyi Centrum Onkologii w Warszawie. Specjalizuje się w napromienianiu nowotworów obszaru głowy i szyi oraz leczeniu bólu towarzyszącego nowotworom.

lek. med. Dorota Rosińska-Okrasa, specjalista II stopnia onkolog-radioterapeuta - wieloletni asystent Zakładu Radioterapii Centrum Onkologii w Warszawie. Specjalista w napromienianiu nowotworów we wszystkich lokalizacjach.

lek. med. Seema Vyas - były wieloletni asystent Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie. Specjalizuje się w napromienianiu nowotworów we wszystkich lokalizacjach.

Dr hab. n. med. Agnieszka Żółciak-Siwińska - ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie, II Wydział Lekarski, Uzyskała specjalizację z Radioterapii Onkologicznej. Uzyskała stopień doktora habilitowanego w 2017 roku. Od 1995 roku zatrudniona w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. W 2003 roku odbyła 2-miesięczny staż w Mount Vernon Hospital w Londynie u Prof. M. Saunders. W 2019 roku objęła stanowisko kierownika Oddziału Zachowawczego Kliniki Ginekologii Onkologicznej w NIO-PIB. W grudniu 2021 roku rozpoczęła pracę w Mazowieckim Szpitalu Onkologicznym w Wieliszewie. Autorka licznych publikacji w piśmiennictwie branżowym polskim i międzynarodowym.

Naczelna Pielęgniarka:
mgr. Barbara Wojnowska

tel. 22/ 766 15 00 wew. 400

barbara.wojnowska@szpitalonkologiczny.pl

Obsługa "cookies" (ciasteczek) na stronie Mazowieckiego Szpitala Onkologicznego