PODODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pododdział Chirurgii Onkologicznej specjalizuje się w kompleksowym leczeniu nowotworów:

  • przewodu pokarmowego (m. in. jelita grubego, żołądka, odbytnicy, wątroby)
  • endokrynnych (tarczycy, przytarczyc i nadnerczy)
  • piersi
  • skóry, w tym czerniaków
  • żeńskiego układu rozrodczego (trzonu macicy, jajnika, szyjki macicy)

Dzięki zapleczu oddziałów chemioterapii i radioterapii możliwe jest skojarzone leczenie nowotworów zgodnie z najnowszymi zasadami obowiązującymi na całym świecie. Możliwość leczenia skojarzonego daje Oddziałowi unikalną pozycję w województwie mazowieckim. Kameralność szpitala daje bliski kontakt pomiędzy zespołami leczącymi i sprawia przyjazną atmosferę dla leczenia chorych.
W ramach ambulatorium oddziału prowadzona jest również obserwacja i kontrola chorych po przebytym leczeniu. W oddziale prowadzone jest leczenie operacyjne nowotworów na drodze wszystkich dostępnych metod (klasyczne zabiegi otwarte, zabiegi laparoskopowe jak i zabiegi endoskopowe). Dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem operacyjnym.

Chorzy leczeni w naszym oddziale przebywają w przestronnych 1, 2 i 3 osobowych salach wyposażonych w pełen węzeł sanitarny, klimatyzowanych i pod troskliwą opieką lekarską i pielęgniarską. Pacjenci objęci są również opieką psychologiczną i rehabilitacją.
Bezpieczeństwo leczenia w okresie pooperacyjnym zapewnia w pełni wyposażona Sala Pooperacyjna umożliwiająca ciągłe monitorowanie funkcji życiowych. Dodatkowym zabezpieczeniem w przypadku rozległych zabiegów i stanów zagrożenia życia jest funkcjonujący na terenie szpitala Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Ordynator Pododdziału:

dr n. med. Dariusz Dybowski - specjalista II stopnia chirurgii onkologicznej i ogólnej - były starszy asystent Oddziału Chirurgii Ogólnej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, bogate doświadczenie zdobył podczas specjalizacji w Klinice Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii w Warszawie, specjalizuje się leczeniu operacyjnym przewodu pokarmowego, piersi oraz nowotworów endokrynnych.

dr n. med. Robert Chmielewski - specjalista II stopnia chirurgii onkologicznej - były wieloletni adiunkt Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii w Warszawie, specjalizuje się w leczeniu nowotworów piersi i nowotworów endokrynnych.

dr n. med. Paweł Dutkiewicz - specjalista II stopnia chirurgii ogólnej i onkologicznej - były asystent Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego w Wołominie, specjalizuje się w leczeniu operacyjnym nowotworów przewodu pokarmowego, piersi i skóry. Certyfikowany Operator Robota Da Vinci.

lek. med. Jowita Grządkowska - specjalista II stopnia chirurgii ogólnej - specjalizuje się w leczeniu operacyjnym nowotworów piersi, przewodu pokarmowego i skóry. Specjalista chorób tarczycy.

lek. med. Marcin Ujazdowski - specjalista II stopnia chirurgii onkologicznej i ogólnej, były starszy asystent Oddziału Chirurgii Ogólnej SPZZOZ w Przasnyszu, bogate doświadczenie zdobył podczas specjalizacji w Klinice Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii w Warszawie, specjalizuje się leczeniu operacyjnym przewodu pokarmowego, piersi i skóry.

dr n. med. Halina Żak - specjalista II stopnia ginekologii onkologicznej i położnictwa i ginekologii, były wieloletni adiunkt Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, specjalizuje się leczeniu operacyjnym raka trzonu macicy, raka jajnika, raka szyjki macicy.

lek. med. Marek Mazurek – specjalista II stopnia chirurgii ogólnej i onkologicznej - były starszy asystent Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zamościu. Specjalista z chirurgii onkologicznej w Centrum onkologii Ziemi Lubelskiej. Certyfikat USG Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Certyfikat biopsji pod kontrolą USG, Certyfikat Operatora robota DA VINCI. Specjalizuje się w leczeniu operacyjnym nowotworów przewodu pokarmowego, piersi, skóry i nowotworów neuroendokrynnych.

lek. med. Alan Grabowski – specjalista chirurgii onkologicznej - doświadczenie zawodowe i tytuł specjalisty uzyskał pracując w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Guzów Neuroendokrynnych Narodowego Instytutu Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, gdzie zajmował się leczeniem nowotworów przewodu pokarmowego, piersi i skóry.

Obsługa "cookies" (ciasteczek) na stronie Mazowieckiego Szpitala Onkologicznego