SZPITAL

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W strukturze szpitala mieszczą się oddziały szpitalne:
- ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
- ODDZIAŁ ONKOLOGICZNY
- PODODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
- PODODDZIAŁ UROLOGII
- PODODDZIAŁ RADIOTERAPII
- PODODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ
- PODODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGII

W trosce o jak najwyższy poziom świadczenia usług medycznych zatrudniamy 251 wykwalifikowanych pracowników medycznych, w tym:
- 80 lekarzy,
- 89 pielęgniarek,
- 24 techników elektroradiologii,
- 27 diagnostów laboratoryjnych,
- 16 fizyków medycznych,
- 9 farmaceutów,
- 3 fizjoterapeutów,
- 3 psychologów klinicznych.

Chorzy kwalifikowani są do leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego w czasie konsultacji prowadzonych w poradniach specjalistycznych. Szpital przygotowany jest do hospitalizacji chorych w pokojach 1, 2 i 3 - osobowych z zapleczem sanitarnym, dysponując bazą 242 łóżek. Zaplecze diagnostyczne szpitala stanowi zakład diagnostyki obrazowej, laboratorium analityczne z pracownią histopatologii i markerów nowotworowych oraz pracownia badań endoskopowych. Nowoczesny blok operacyjny posiada cztery sale operacyjne z możliwością wykonywania zabiegów laparoskopowych oraz salę wybudzeń. Dla chorych wymagających intensywnej opieki medycznej przeznaczony jest 6-łóżkowy oddział anestezjologii i intensywnej terapii, wyposażony w nowoczesną aparaturę monitorującą.
Leczenie chemioterapią możliwe jest w ramach hospitalizacji oraz w trybie hospitalizacji jednodniowym.
W zakładzie radioterapii oraz brachyterapii prowadzone jest leczenie napromienianiem z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu do planowania i prowadzenia terapii. Nad przebiegiem leczenia oraz bezpieczeństwem pacjenta czuwa doświadczony personel.

W przypadku badań i zabiegów komercyjnych obowiązuje cennik badań.

Obsługa "cookies" (ciasteczek) na stronie Mazowieckiego Szpitala Onkologicznego