PODODZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pododdział Chirurgii Klatki Piersiowej specjalizuje się w kompleksowym leczeniu nowotworów płuc od diagnostyki przez leczenie operacyjne, radioterapię i chemioterapię oraz opiekę w poradni specjalistycznej. Leczenie odbywa się przy fachowej pomocy fizjoterapeutów. Pacjenci mają również możliwość korzystania z wsparcia psychologicznego.
W ramach diagnostyki wykonywane są badania: EBUS, bronchoskopia, biopsja pod CT, badanie TK, RM, PET-CT Działalność lecznicza prowadzona jest zarówno metodami chirurgii inwazyjnej (klasycznej), jak i metodami małoinwazyjnymi, w skład których wchodzą zabiegi endoskopowe. W ramach leczenia uzupełniającego stosowana jest chemioterapia i radioterapia. Zapewniamy również kompleksową opiekę po zakończonym leczeniu w poradniach specjalistycznych oraz ośrodku rehabilitacji dziennej.

Zespół lekarski:

dr. hab. n. med. Dariusz Dziedzic - specjalista chirurgii klatki piersiowej z ponad 20 letnim doświadczeniem w diagnostyce i leczeniu operacyjnych nowotworów płuc, wieloletni asystent Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

lek. med. Andrzej Jasiński - specjalista chirurgii klatki piersiowej z ponad 20 letnim doświadczeniem w diagnostyce i leczeniu operacyjnych nowotworów płuc, wieloletni asystent Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej MSWiA w Olsztynie oraz Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie

dr n. med. Janusz Gołota - specjalista chirurgii klatki piersiowej z ponad 20 letnim doświadczeniem w diagnostyce i leczeniu operacyjnych nowotworów płuc, wieloletni asystent Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej MSWiA w Olsztynie oraz Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie

Obsługa "cookies" (ciasteczek) na stronie Mazowieckiego Szpitala Onkologicznego